• Organisatie PaleoTime-NL: Stichting Paleontica, de Paleobiologische Kring, Nederlandse Geologische Vereniging, Stichting Geologische Activiteiten
 • Locatie: Expo Houten, Meidoornkade 24, 3992 AE Houten, Nederland
 • Aanmelden en opbouwen stand: tussen 08:00 en 10:30 uur.
 • Bezoekers: non-stop van 10:00 tot 17:00
 • Afbreken stand: vanaf 16:30 uur
 • Standgeld: €40 per tafel
 • Stroom aan tafel: €5 per tafel
 • Formaat tafels: 80x160 cm. 
 • Deadline inschrijving: zaterdag 24 februari 2024

Inschrijven als standhouder

Graag nodigen wij alle verzamelaars uit die geïnteresseerd zijn om als standhouder deel te nemen aan PaleoTime-NL om fossielen te ruilen of te verkopen om zich in te schrijven via het online inschrijfformulier. Op onze fossielenbeurs hanteren standhouders schappelijke prijzen, commerciële handelaren die woekerprijzen hanteren zijn dus niet welkom. De organisatie vraagt de deelnemers uitdrukkelijk respect en naleving voor de volgende principes:

 • We houden het gemoedelijk met een vriendschappelijke sfeer
 • Ruilen te stimuleren
 • Gegevens over determinatie, literatuur, vindplaatsen, preparatietechnieken en collectiebeheer uit te wisselen
 • Bij verkoop de opbrengsten weer te investeren in de hobby (geen persoonlijke verrijking)
 • Schappelijke prijzen te hanteren.

Om de kosten van het evenement (o.a. huur van de zaal, reclame) te dekken vragen wij een bijdrage van 40 euro per tafel.

Musea en verenigingen die geïnteresseerd zijn om een informatief standje te hebben op deze beurs vragen wij een email te sturen aan beurs@paleotime.nl om de wensen af te stemmen. Voor verenigingen en musea vragen we een vaste bijdrage. Het emailadres kunt u ook gebruiken voor al uw vragen.

Hiernaast bieden wij standhouders de mogelijkheid om, tegen betaling van een extra vergoeding, met logo, naam en link vermeld te worden op de voorpagina van onze website (www.paleotime.nl). Neem hiervoor contact met ons op. 

Reglement

 1. De organisatoren behouden zich het recht om ten allen tijde wegens bijzondere omstandigheden de plaats, datum en openingstijden te wijzigen, zonder dat in die gevallen de deelnemers aanspraak kunnen maken op enige vorm van schadevergoeding.
 2. Vooraf inschrijven via het onderstaande inschrijvingsformulier. U legt daarmee vast dat u ook daadwerkelijk aanwezig zult zijn. Er kunnen maximaal 5 tafels per deelnemer worden aangevraagd.
 3. De deelnemers bouwen de stand op vóór openingstijd, en afbraak na sluitingstijd.
 4. De tafels dienen door standhouders te worden voorzien van beschermende kleden.
 5. Eventueel door standhouders toegebrachte schade, aan de tafels of anderszins, wordt verhaald op de standhouders.
 6. Elk aangeboden object dient zo goed als mogelijk voorzien te zijn van gegevens over vindplaats, stratigrafie, ouderdom en determinatie zodat deze gegevens mee genomen kunnen worden door de nieuwe eigenaar. Eventuele reparaties dienen actief gemeld te worden door de standhouder.
 7. Wel toegelaten zijn
  - Fossielen, met gegevens over determinatie, stratigrafie, ouderdom en vindplaats
  - Voor didactische doeleinden doorgezaagde of geslepen fossielen
  - Geologische materialen zoals gereedschap, prepareerspullen, doosjes etcetera. - Replica's van fossielen indien uitdrukkelijk en duidelijk weergegeven op o.a. het etiket
 8. Niet aanbieden of tentoonstellen:
  - Objecten niet behorend tot de paleontologie en geologie
  - Mineralen en gesteenten
  - Archeologische voorwerpen
  - Vervalsingen
  - Sieraden, geslepen stenen en verwijzingen naar geneeskundige krachten
  - Recent materiaal zoals schelpen en koralen.
 9. Elke deelnemer dient de gedragsregels en het beursreglement te onderschrijven.
 10. Het is aan de organisatoren voorbehouden om te bepalen dat objecten die volgens eerstgenoemde niet aan de door de organisatie gestelde eisen voldoen van stands verwijderd moeten worden.
 11. De organisatoren wijzen elke verantwoordelijkheid voor diefstal, schade of ongevallen af.
 12. De organisatoren beslissen in geval van onenigheid.
 13. Inschrijvingen kunnen zonder opgave van redenen door de organisatoren geweigerd worden.