Pasha van Bijlert is bewegingswetenschapper en paleontoloog. Hij werkt als PhD onderzoeker bij de Universiteit Utrecht en Naturalis Biodiversity Center. Hiervoor heeft jaren bij Naturalis gewerkt als 3D technicus en anatoom, waar hij meerdere 3D reconstructies van dinosauriërs heeft verzorgd.

Die ervaringen past hij nu toe in zijn onderzoek: hij gebruikt computermodellen om te ontrafelen hoe dieren bewegen. Of je nou moet jagen, of juist ontsnappen - de overlevingskansen van een dier zijn voor een belangrijk deel afhankelijk van beweging. Daarom benadert Pasha zijn onderzoek vanuit een evolutionair perspectief - zowel moderne dieren als grote uitgestorven dinosauriërs komen aan bod.

CV: https://www.uu.nl/medewerkers/AMvanBijlert